W dniach 24-26 marca 2023 r. odbyła się w Morasku sesja formacyjna zatytułowana „Różne pokolenia, różne doświadczenia – siła jedności”.

Spotkanie, w którym wzięły udział siostry z domu głównego i z placówek w Polsce, miało formę warsztatowo-konferencyjną i było poświęcone zagadnieniu różnic, z jakimi mamy do czynienia w naszych wielopokoleniowych wspólnotach zakonnych. Spotkanie prowadzili ją w całości Ojcowie Dominikanie: o. Łukasz Kubiak OP i o. Krzysztof Kozioł OP.

W poszczególnych etapach pracy nad zagadnieniem przyglądałyśmy się atutom i słabszym stronom poszczególnych grup pokoleniowych, zwracałyśmy uwagę na to, czym wzajemnie możemy się ubogacać, a co stanowi trudność w relacjach. W końcu szukałyśmy sposobów na to, jak zaradzać problemom wynikającym z różniącej nas mentalności i schematów myślenia. Pomagały nam w tym dokumenty Kościoła, konferencja na temat żyjących współcześnie pokoleń oraz modlitwa zawierzenia Jezusowi wspólnot zakonnych, z których pochodzimy.

A na zewnątrz zachwyciła nas w tych dniach widoczna tuż za naszym domem przepiękna zorza polarna. Takie zjawisko jest w Polsce bardzo rzadkie, tym bardziej ucieszyłyśmy się widząc niebo rozświetlone niezwykłymi kolorami. Na szczęście jest uchwycona na jednym ze zdjęć i choć nie oddaje ono do końca tego, co widać na żywo, warto zajrzeć poniżej:

Zdjęcia