23 maja 2023 r. przeżywałyśmy kolejne w tym miesiącu prymicje w domu głównym. Swoją prymicyjną Eucharystię odprawiał parafianin z Moraska – o. Tomasz Świtała SP. Wśród gości byli Rodzice i Brat prymicjanta.

Dla wielu z nas radość była tym większa, że znało ojca neoprezbitera jeszcze jako Tomka, który mieszkał tak blisko klasztoru, należał do służby liturgicznej w naszym kościele, przychodził na spotkania lectio divina. Towarzyszyłyśmy mu modlitwą, gdy dowiedziałyśmy się o jego decyzji wstąpienia do ojców pijarów w Krakowie, modliłyśmy się przez lata jego przygotowania do święceń prezbiteratu i obiecujemy dalsze duchowe wsparcie na drodze kapłaństwa.

O. Tomasz przyjął sakrament kapłaństwa w sobotę 20 maja z rąk ks. bpa Szymona Stułkowskiego, ordynariusza diecezji płockiej, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Poznaniu. Jest to parafia, na terenie której mieści się liceum prowadzone przez Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, potocznie nazywany zakonem ojców pijarów. To właśnie do tego poznańskiego liceum uczęszczał Tomasz i tu rodziło się jego powołanie.

Dzień po święceniach o. Tomasz sprawował pierwszą Eucharystię w swojej rodzinnej parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Morasku. Było to prawdziwe radosne święto dla parafian, którzy licznie przybyli na uroczystość. Obecni byli m.in. przełożony generalny zakonu o. Pedro Aguado SP, o. Prowincjał Mateusz Pindelski SP, byli proboszczowie: ks. Andrzej Niwczyk i ks. Tomasz Kulka oraz naturalnie najbliższa rodzina.

Życzymy o. Tomaszowi, który przyjął predykat od Miłosierdzia Bożego, by ufny w Jezusowe Miłosierdzie promieniował nim wobec tych, do których będzie posłany.

Relacja ze święceń o. Tomasza

Zdjęcia z prymicji