Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach od 8 do 9 września br., było miejscem obrad historyków zakonnych przynależących do Komisji Historycznej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Tematyka tegorocznych wystąpień oscylowała wokół głównego zagadnienia jakim była obecność zakonów żeńskich w Atlasie klasztorów od X do XXI w.  Grono prelegentów tej konferencji stanowili znawcy i badacze tematyki zakonnej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz Instytutu Pamięci Narodowej, a także siostry zakonne zajmujące się historią żeńskich wspólnot zakonnych i osoby zaangażowane w projekcie o tym samy tytule reprezentujące Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce.

W konferencji wzięło udział blisko sześćdziesiąt osób. Zdecydowaną większość uczestników tego wydarzenia stanowiły siostry zakonne z 33 zgromadzeń zakonnych – badaczki dziejów własnych rodzin zakonnych współtworzące Komisję Historyczną istniejącą nieprzerwanie i prowadzącą badania nad żeńskim ruchem zakonnym od 1971 r. Wśród nich obecna była przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek, m. dr Ewa Kaczmarek, która jako opiekun Komisji Historycznej z ramienia KWPŻZZ była jedną z osób otwierających Konferencję.

Drugi dzień konferencji miał charakter plenerowy. Uczestnicy zapoznali się historią Górnego Śląska od czasów najdawniejszych do przełomu ustrojowego 1989 roku zwiedzając ekspozycją Muzeum Śląskiego pt. „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”, a następnie Panteon Górnośląski.

wg wiki.kul.pl

Zdjęcia (s. Urszula Fabisiak i wiki.kul.pl)

Mszy św. na rozpoczęcie Konferencji przewodniczył arcybiskup katowicki Adrian Galbas. Na temat homilii abp. Adriana pisze katowicki Gość Niedzielny.