Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września – głównej patronki diecezji tarnowskiej oraz bazyliki katedralnej – rozpoczęło coroczny tydzień maryjny w parafii katedralnej. Tydzień maryjny zakończył się 15 września świętem Matki Bożej Bolesnej, czczonej w katedrze tarnowskiej w łaskami słynącym wizerunku Piety.

Tematem odpustowego tygodnia były słowa z III roku nowenny milenijnej bł. kard. St. Wyszyńskiego „Życie jest światłością ludzi”. Pięknie przygotowana liturgia uroczystości odpustowej rozpoczęła cały cykl różnych wydarzeń, prelekcji i spotkań modlitewnych. Nowością tego roku były wieczorne konferencje dotyczące życia w różnych jego aspektach, głoszone głównie przez specjalistów różnych dziedzin. Nie zabrakło przedpołudniowych spotkań z uczniami szkół, również I i III LO, w których pracują nasze siostry: s. Agnieszka i s. Małgorzata. Każdego dnia po wieczornej liturgii odbywała się procesja z Pietą wokół katedry, a w dzień Matki Bożej Bolesnej procesja ulicami miasta. W niemal każdym wydarzeniu wspólnota sióstr miała swój udział w przygotowaniu oraz obsłudze uroczystości. Na zakończenie tygodnia maryjnego w mszy świętej wzięła udział grupa osób niesłyszących, którym s. Agnieszka Lampasiak w czasie mszy świętej służyła jako tłumacz języka migowego.

W dniu odpustu odbył się na Placu katedralnym koncert uwielbieniowy „Jezus w Centrum”, a sobotę 9 września coroczny festyn parafialny. Siostry wzięły czynny udział w przygotowaniu i prowadzeniu festynu. Przygotowały różne atrakcje, w tym grę terenową dla dzieci, w której w sumie wzięło udział ponad 120 osób. S. Daria prowadziła gry i zabawy na świetlicy parafialnej, s. Agnieszka wraz z Kołem Gospodyń Miejskich przygotowała na kiermasz stoisko z rękodziełem oraz stoisko misjonarskie, s. Małgorzata przygotowała scholkę parafialną do występu oraz prowadziła konferansjerkę festynu, s. Monika czuwała od strony zakrystii i w różnych strategicznych miejscach uroczystości. W festynie ogromną pomocą byłą młodzież – ok. 20 wolontariuszy, głównie ze szkół średnich, w których siostry pracują. Atrakcją festynu była też maskotka Owieczki, którą użyczyła s. Ines i Mały Przewodnik Katolicki. Pogoda, humory i frekwencja dopisały… Panu Bogu chwała i ludziom dzięki za ten czas!

Zdjęcia