30 września 2021 roku minęło 150 lat od przybycia pierwszych migrantów polskich (34 rodziny) ze Śląska Opolskiego do Kurytyby w Stanie Parana (Brazylia). Przybyli ze Stanu Santa Catarina dzięki pomocy pana Sebastiana Edmundo Wosia Saporskiego i Księdza Antoniego Zielińskiego osiedlili się w dzielnicy Pilarzinho. 

To właśnie tutaj w dzielnicy Pilarzinho przy parafii św. Marka odbyły się główne obchody tego Jubileuszu. Z tej okazji Poczta Brazylijska wydała pamiątkowy znaczek upamiętniający to wielkie wydarzenie, ważne nie tylko dla wspólnot polskiego pochodzenia w Parana, ale także dla miejscowej społeczności brazylijskiej, gdyż jest niezaprzeczalnym faktem wkład polskich osadników w rozwój kulturowy i gospodarczy tego regionu. Uroczysta edycja znaczka rozpoczęła obchody jubileuszowe.

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowego pomnika poświęconego pamięci dzielnych i ofiarnych pierwszych migrantów, który stanął przy parafii św. Marka. Odsłonięcia dokonała Pani Marta Olkowska, Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Kurytybie wraz z przedstawicielem miejscowej władzy Panem Emilio Trautmannem reprezentującym Prefekta Kurytyby Rafaela Greca de Macedo.

Wśród zaproszonych gości delegację polską reprezentowali: Ambasador Polski w Brazylii Pan Jakub Skiba, Attaché Obrony Pułkownik Wojsk Morskich i Powietrznych w Brazylii, Pan Grzegorz Wasielewski, Konsul honorowy z Porto Alegre, Pan Sergio José Sechinski, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, Ks. Zdzisław Malczewski TChr i inni przedstawiciele delegacji polskiej i przedstawiciele władz Stanu Parana i miasta Kurytyby oraz członkowie organizacji polsko-brazylijskich.

Uwieńczeniem obchodów była uroczysta Msza św. w kościele Św. Marka, której przewodniczył Ks. Biskup Rafael Biernacki z Diecezji Blumenau. Koncelebrowali zaproszeni księża, wśród nich Ks. Prowincjał Towarzystwa Chrystusowego Kazimierz Długosz, Ks. Jan Sobieraj i Ks. Anderson Spegiorin, obaj ze Zgromadzenia Księży Chrystusowców. We Mszy uczestniczyli też przedstawiciele licznych parafii i organizacji polsko-brazylijskich, wśród nich przedstawiciele grupy Orzeł Biały wraz z siostrą Małgorzatą Brodowiak MChR z Cruz Machado.

Zdjęcia