W dniach 18-20 października odbyły się w sanktuarium maryjnym ojców Paulinów w Marian Valley, pierwsze wyjazdowe rekolekcje dla polonijnej wspólnoty w Queensland.

W zorganizowanych przez Siostry Misjonarki Chrystusa Króla rekolekcjach wzięło udział prawie 30 osób z polskiej wspólnoty parafialnej w Brisbane i na Gold Coast. Rekolekcjom przewodniczył ks. Grzegorz Gaweł SChr, duszpasterz Polaków w Queensland, a konferencje nt. „ośmiu duchów zła” według Ewagriusza z Pontu głosił uczestnikom o. Albert Wiśniowski OSPPE.

Zdjęcia