W czasie Wielkiego Postu s. Karolina Szymkowiak wraz z ks. Krzysztofem Janickim TChr i s. Krystianą Pucik przeprowadziła Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci w Parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard.

Dzieci zostały Rycerzami Jezusa w niewidzialnej Zbroi Bożej, która chroni ich przed pokusami podstępnego diabła. Poznały też Kodeks Rycerza Jezusa, jakim jest Przykazanie Miłości Boga i bliźniego oraz śpiewały na chwałę dla swojego Króla całym sercem.

W spotkaniach rekolekcyjnych, które odbywały się w środy 8, 15 i 22 marca, wraz z nabożeństwem Drogi Krzyżowej, uczestniczyło około 250 dzieci. 

Zdjęcia