Maj jest miesiącem, w którym odbywają się graduacje klas 0, klas VIII i maturzystów oraz zakończenie roku szkolnego. 12 maja 2023 odbyła się graduacja klas 0. Dzieci pożegnały przedszkole, by od września rozpocząć szkołę podstawową.

19 maja maturzyści otrzymali świadectwa maturalne oraz certyfikaty za zdanie egzaminu dwujęzyczności. W niedzielę 21 maja młodzież wzięła udział w graduacji wszystkich maturzystów z polskich szkół chicagowskich, które odbyło się w Bazylice św. Jacka w Chicago. Ponad 550 maturzystów wspólnie dziękowało Bogu za zdaną maturę. Konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago Paweł Zyzak oraz Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w USA wręczyli młodzieży gratulacyjne dyplomy.

20 maja 2023 odbyła się graduacja klas VIII w naszej szkole. 40 uczniów zakończyło eduakację w szkole podstawowej. Młodzież dziękowała Bogu za czas nauki i wytężonej pracy. Tylko nieliczni uczniowie pożegnali się ze szkołą, ponieważ od września większość z nich rozpocznie edukację w liceum.

Zdjęcia