14 czerwca 2018 roku w Morasku odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Międzyzakonnego Ośrodka Formacji Początkowej (MOFP) w roku formacyjnym 2017/2018. Mszę świętą sprawował Ks. Andrzeja Magdziarz – wykładowca Liturgiki w MOFP. Po Mszy Świętej był czas na wspólne świętowanie.
 
Międzyzakonna wspólnota formacyjna, jaką od dziewięciu lat tworzymy w MOFP poprzez wspólne zajęcia i spotkania, wspiera intelektualny rozwój kandydatek oraz daje możliwość wzajemnego wsparcia i uwielbiania Boga w różnorodności charyzmatów.  W tym roku zajęcia ukończyło 9 postulantek z trzech Zgromadzeń: Misjonarki Chrystusa Króla, Uczennice Krzyża i Pallotynki. 
 
Uczestniczki MOFP spotykały się z reguły dwa razy w miesiącu na wykładach. Zajęcia odbywały się w Morasku w Domu św. Józefa, w godzinach 9.30  – 14.45 i obejmowały w każdym z dni 3 wykłady akademickie. Odbywały się wykłady z zakresu: teologii moralnej, teologii duchowości, liturgiki,  teologii dogmatycznej, historii Kościoła oraz psychologii. W ramach MOFP odbyły się również warsztaty integracyjne i warsztaty komunikacji.