Ochrona dzieci i młodzieży

  • Delegatką ds. ochrony dzieci i młodzieży jest s. Małgorzata Michalik MChR. W zespole do spraw prewencji są także s. Anna Jemioło MChR i s. Ewelina Betkało MChR

Kontakt z s. Małgorzatą:

ul. Św. Jana Chrzciciela 1
73-110 STARGARD
tel. +48 665 799 412
e-mail: ochronadzieci.mchr@gmail.com

Zasady ochrony dzieci i młodzieży w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek

  • Telefon wsparcia Siostry dla Skrzywdzonych

Jest to telefon skierowany do osób, które potrzebują pomocy z powodu doznanej krzywdy wykorzystania seksualnego lub innej formy przemocy doznanej we wspólnocie Kościoła. Przy telefonie dyżurują siostry, które są przygotowane do wysłuchania, wsparcia oraz informowania o możliwościach uzyskania dalszej pomocy ze strony profesjonalnych podmiotów wg potrzeb dzwoniących. Telefon działa w porozumieniu z Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce i Fundacją Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. 

Telefon działa raz w tygodniu w środy w godzinach 19.00-21.00 pod nr 798 009 615