Translacja

Translacja doczesnych szczątków Sługi Bożego księdza Ignacego Posadzego Założyciela Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla i Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego odbyła się w sobotę 20 stycznia 2007 roku. Uroczystości miały miejsce w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. O godzinie 11.00 w kaplicy, zebrane przy trumnie Sł. Bożego ks. Ignacego Siostry Misjonarki wraz Przełożoną Generalną Matką Edytą Rychel przewodniczyły modlitwie różańcowej w intencji rychłej beatyfikacji Sługo Bożego.

O godzinie 12.00 Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański przewodniczył Eucharystii, którą koncelebrowało kilkudziesięciu księży. We Mszy św. uczestniczyły licznie Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, rodzina O. Posadzego oraz inni zaproszeni goście. Podczas homilii Ksiądz Metropolita zwrócił uwagę na cel przenoszenia szczątków zmarłych i odniósł to do translacji szczątków Sługi Bożego księdza Ignacego Posadzego. W swoim słowie stwierdził, że złożenie szczątków zmarłego w konkretnym miejscu przywiązuje do tego miejsca jego bliskich. A to jest bardzo ważne, aby nie zapominać o swych początkach, o źródle, z którego człowiek wyrasta. Arcybiskup Stanisław wskazał też na dwa argumenty natury teologicznej, które nadają sens tej uroczystości – to wymiar wspólnotowy oraz wymiar indywidualny. Metropolita odwołując się do starotestamentowej ezechielowej wizji kości (Ez 37), stwierdził, że tak jak tam zostało tchnięte w kości nowe życie, tak i translacja jest wołaniem o nowego ducha, jest wezwaniem dla wspólnoty zakonnej do wewnętrznej odnowy, do nowego spojrzenia na charyzmat, który zaszczepił we wspólnotę Założyciel. W wymiarze indywidualnym uroczystość ta wymaga od nas nieustannego „spalania się dla sprawy Bożej”.

Po Mszy św. w uroczystej procesji trumienka z doczesnymi szczątkami Sługi Bożego O. Ignacego Posadzego została przeniesiona i złożona w ścianie kaplicy braci na parterze Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego. Tam wszyscy zgromadzeni odmówili modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego. Dla dopełnienia formalności wymaganych prawem, na zakończenie uroczystości Ksiądz Arcybiskup złożył swój podpis na protokole z rekognicji i translacji. Podpisy złożyli również Generał Towarzystwa Chrystusowego, Przełożona Generalna Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, Delegat Księdza Arcybiskupa, Promotor sprawiedliwości, superior Domu Głównego TChr oraz notariusz, który następnie opieczętował pieczęcią Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego sporządzony protokół.

Etap diecezjalny procesu Sługi Bożego księdza Ignacego Posadzego zmierza ku końcowi. Pracuje jeszcze powołana na potrzeby procesu komisja historyczna, która musi jeszcze przedstawić opracowaną dokumentację historyczną.

Zdjęcia