jpg876

Modlitwa o beatyfikację o. Ignacego Posadzego

Wszechmogący wieczny Boże, który przez krew Twojego Syna odkupiłeś każdego człowieka, prosimy, pozwól nam wielbić Ciebie w Słudze Twoim Ojcu Ignacym, który pełen wiary, nadziei, miłości i troski wobec emigrantów, uczy nas modlitwy i ducha ofiary jako najskuteczniejszego sposobu apostołowania, a dla zwiększenia Twojej chwały udziel mi łaski _____________, o którą Cię pokornie proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wszystkich, którzy otrzymali jakieś szczególne łaski od Boga za wstawiennictwem sługi Bożego o. Ignacego Posadzego, prosimy o przysyłanie tychże informacji na adres Ośrodka Postulatorskiego:

pocztą: ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań 

lub na skrzynkę mailową: postulator@chrystusowcy.pl