Zarząd Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej 2020-2026

Obecny zarząd Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej został powołany dnia 4 lipca 2020 r. decyzją IX Kapituły Generalnej. W jego składzie są:

Przełożona Generalna: M. Ewa Kaczmarek MChR

1986             – rok wstąpienia do Zgromadzenia
14.08.1994 – wieczysta profesja zakonna
1990-1995 – studia teologiczne na KUL
1995-1999 – studia doktoranckie – Historia Kościoła na KUL
1997-2003 – Mistrzyni junioratu
09.05.2006 – obrona pracy doktorskiej
2006-2008 – Mistrzyni junioratu
2008-2014 – Wikaria Generalna
2014-          – Konsultor Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą 
2020-          – Przełożona Generalna
2020-2023 – Wiceprzewodnicząca Konsulty KWPŻZZ
2023-          – Przewodnicząca Konsulty KWPŻZZ

Wikaria Generalna: s. Alicja Wenc MChR

1985            – rok wstąpienia do Zgromadzenia
15.08.1993 – wieczysta profesja zakonna
1988-1991 – praca w formacji w Morasku, studium liturgiczno-muzyczne na PWT
1991-1994 – organistka w Goleniowie, studia na ATK
1995-2002 – praca w Stanach Zjednoczonych
2002-2011 – mistrzyni nowicjatu
2011-2014 – praca w Belgii
2014-2015 – praca w Kanadzie
2015-2020 – praca w Niemczech
2020-          – Wikaria Generalna

Radna: s. Urszula Fabisiak MChR

1990-1996 – studia magisterskie – Filologia germańska i niderlandzka na UW
1996            – rok wstąpienia do Zgromadzenia
15.08.2004 – wieczysta profesja zakonna
1999-2003 – praca w Niemczech
2003-2007 – studia magisterskie – Filologia angielska na KUL
2007-2014 – praca w Domu Generalnym w Morasku
2008-2010 – praca w Instytucie Duszpasterstwa Emigracyjnego
2011-2014 – Mistrzyni nowicjatu
2012-2013 – Mistrzyni junioratu
2014-2020 – Radna, Sekretarka Generalna
2020-          – Radna, Sekretarka Generalna

Radna: s. Bernadeta Pasińska MChR

1995            – rok wstąpienia do Zgromadzenia
15.08.2003 – wieczysta profesja zakonna
1998-2001 – praca w Domu Generalnym w Morasku i w Goleniowie
2001-2019 – praca w Australii
2011-2017 – przełożona Delegatury w Australii
2019-2020 – Dom Modlitwy
2020-          – Radna
2023-          – Radna, praca przy parafii farnej w Poznaniu

Radna: s. Anna Jemioło MChR

2000-2004 – studia inżynierskie – Zootechnika na AR
2005            – rok wstąpienia do Zgromadzenia
15.08.2013 – wieczysta profesja zakonna
2008-2011 – praca w Warszawie
2008-2010 – studia podyplomowe – Teologia na UKSW
2010-2011 – studia podyplomowe – Pedagogika na UW
2011-2020 – praca w Wielkiej Brytanii
2020-2023 – Mistrzyni nowicjatu
2020-          – Radna