47

Ekshumacja i rekognicja

17 stycznia 2001 roku w archikatedrze poznańskiej nastąpiło uroczyste rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego o. Ignacego Posadzego – Założyciela sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii zagranicznej i Współzałożyciela towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

W dniach 12-13 stycznia 2007 roku odbyła się ekshumacja i kanoniczne rozpoznanie doczesnych szczątków Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego – Założyciela Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej i Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Na mocy dekretów Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, jak też pisma Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu, została powołana specjalna komisja do przeprowadzenia ekshumacji i kanonicznego rozpoznania doczesnych szczątków Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego.

12 stycznia 2007 roku, o godzinie 18.00 w kaplicy Domu Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu zebrała się powołana komisja, by wobec zebranych sióstr, księży i kleryków, złożyć przewidzianą prawem przysięgę. Ksiądz Delegat Arcybiskupa odmówił modlitwę z prośbą o błogosławieństwo Boże dla podejmowanych prac przy ekshumacji.

Promotor sprawiedliwości ojciec Gabriel Bartoszewski OFMCap zabierając głos poinformował zebranych, że również lekarze biegli, świadkowie instrumentariusze i pracownicy techniczni muszą obiecać pod przysięgą, że powierzony im obowiązek wypełnią sumiennie. Zostali również przesłuchani dwaj wiarygodni świadkowie, którzy byli obecni na pogrzebie Sługi Bożego i mogą wskazać, gdzie znajduje się grób oraz poświadczyć, że grób nie był nigdy odkopywany lub naruszony. Wszystkie wymienione osoby złożyły przysięgę. Ojciec Gabriel przypomniał o obowiązku ścisłego przestrzegania norm prawnych, by czynności ekshumacji i kanonicznego rozpoznania doczesnych szczątków odbyły się ważnie.

W dniu 13 stycznia 2007 roku, wczesnym ranem komisja wraz z lekarzami i pracownikami technicznymi udała się na cmentarz komunalny Miłostowo do grobu Sługi Bożego. Pod nadzorem komisji i powołanych lekarzy biegłych, przystąpiono do odkopania grobu i wydobycia doczesnych szczątków Sługi Bożego. Po zakończeniu prac na cmentarzu doczesne szczątki Sługi Bożego O. Ignacego Posadzego przewieziono do Domu Generalnego Towarzystwa Chrystusowego. Tam, pieśnią „Zwycięzca śmierci”, zgromadzeni przywitali doczesne szczątki Sługi Bożego, które w specjalnej trumnie przeniesiono do sali, gdzie następnie rozpoczęły się prace przy obmywaniu, osuszaniu i wyselekcjonowaniu kości. Z wielką pieczołowitością czyniły to Siostry Misjonarki wraz z lekarzami biegłymi. Po obmyciu kości w spirytusie i osuszeniu, lekarze biegli ułożyli je w nowej trumience wykonanej z drzewa dębowego.

Sporządzony protokół został podpisany przez członków komisji, lekarzy biegłych, świadków instrumentariuszy i wraz z dekretami Arcybiskupa Metropolity wyznaczającymi komisję i kopią pisma Inspektoratu Sanitarnego z Poznania został włożony do metalowego tubusa i umieszczony na dnie nowej trumienki. Następnie lekarze biegli ułożyli w niej wszystkie znalezione kości. Trumienka w procesji została przeniesiona do kaplicy, gdzie zgromadzeni odmówili wspólnie modlitwę różańcową. Była też chwila na indywidualne oddanie czci doczesnym szczątkom Sługi Bożego. Następnie z polecenia Delegata Księdza Arcybiskupa trumienka została zamknięta. W przedniej i tylnej części trumienki przez przymocowane uchwyty przewleczono sznur i wykonano wiązanie oraz położono na nim pieczęć lakową Arcybiskupa Poznańskiego. Trumienkę przeniesiono do specjalnego pomieszczenia.