Proces

Kalendarium procesu beatyfikacyjnego

 • 17 stycznia 2001 – Uroczyste rozpoczęcie procesu w archikatedrze poznańskiej;
 • 22 lutego 2001 – Przesłuchanie pierwszego świadka – Przesłuchania świadków, zbieranie materiałów dotyczących Sługi Bożego, prace Trybunału nad procesem beatyfikacyjnym;
 • 12-13 stycznia 2007 – Ekshumacja i rekognicja doczesnych szczątków Sługi Bożego;
 • 20 stycznia 2007 – Translacja;
 • 18 kwietnia 2007 – Sesja podczas której przesłuchano ostatniego świadka;
 • 6 maja 2009 – Zakończenie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego;
 • 19 czerwca 2009 – Złożenie dokumentacji w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie;
 • 3 września 2009 – Dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, zezwalający na otwarcie procesu na etapie rzymskim;
 • 7 lipca 2011 – Dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o ważności akt dochodzenia diecezjalnego;
 • 29 maja 2015 – Zatwierdzenie ks. Bogusława Kozioła SChr przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych postulatorem rzymskim;
 • 20 czerwca 2018 – Zakończenie prac i złożenie w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego. Zasadniczy tekst Positio liczy 674 strony. Został on przygotowany i napisany przez postulatora, ks. B. Kozioła SChr. Relatorem sprawy, był o. Zdzisław Kijas OFMConv. Pozwolenie na druk Positio z kolei wydał o. Wincenty Criscuolo OFMCap. 
 • 30 listopada 2021 – Dyskusja Komisji Teologów nad Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatisWynik pozytywny, co oznacza skierowanie sprawy do Komisji Biskupów i Kardynałów.
 • 13 grudnia 2022 – Pozytywny wynik dyskusji Komisji Biskupów i Kardynałów.
 • 17 grudnia 2022 – Podpisanie Dekretu o heroiczności życia i cnót przez papieża Franciszka. Od tego momentu przysługuje Ojcu Ignacemu tytuł: „Czcigodny Sługa Boży”. Proces formalny został zakończony, a do beatyfikacji potrzebny jest cud.

Ogłoszenie podpisania Dekretu w „Biuletynie Stolicy Apostolskiej