Domgeneralny

Dom Generalny

Dom Generalny naszego Zgromadzenia mieści się w Poznaniu – Morasku przy ul. Sióstr Misjonarek 10. Jest to centrum naszego życia duchowego i zakonnego. Tutaj bije serce Zgromadzenia.

Stąd też płyną nieustanne modlitwy w intencji całej Polonii świata. Tutaj też wszystkie siostry rozpoczynają swoje życie zakonne przechodząc przez poszczególne etapy formacji: postulat, nowicjat i juniorat.

Tutaj składamy swoje śluby zakonne. Stąd też wyjeżdżamy na swój misyjny szlak i tutaj powracamy.