Kalendarium

Kalendarium życia O. Ignacego

17 II 1898 – urodził się w Szadłowicach koło Inowrocławia. Syn Jakuba i Katarzyny z Pawlaków

1904-1908 – uczęszcza do szkoły elementarnej w Szadłowicach 

1905 – bierze udział w strajku dzieci szkolnych 

1908 – podejmuje naukę w gimnazjum w Inowrocławiu

II 1917 – uzyskuje świadectwo dojrzałości 

III 1917 – wstępuje do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu 

III 1917-XI 1918 – przebywa na studiach teologicznych w Münster i Fuldzie 

19 II 1921 – otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa W. Kloskego w Gnieźnie 

1 III 1921 – zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej w Farze Poznańskiej 

VII 1923 – odwiedza ośrodki polonijne w Saksonii i Bawarii 

II 1924 – otrzymuje nominację na prefekta Seminarium Nauczycielskiego w Poznaniu 

VII 1924 – pracuje wśród Polaków w Hesji 

VII 1925 – uczestniczy w pielgrzymce do Rzymu 

VIII 1926 – z ramienia Urzędu Emigracyjnego wizytuje ośrodki polonijne w Danii 

VII 1928 – pracuje wśród Polaków w Rumunii 

V-IX 1929 – z polecenia ks. Augusta Kard. Hlonda, Prymasa Polski, przeprowadza wizytację ośrodków polonijnych w Brazylii, Argentynie i Urugwaju 

V 1930 – uczestniczy w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Kartaginie 

VI 1930-VI 1931 – z polecenia ks. kard. Augusta  Hlonda, Prymasa Polski, przeprowadza ponowną wizytację polskich ośrodków emigracyjnych w Brazylii, Argentynie, Urugwaju i Paragwaju

22 VIII 1931 – ks. kard. August  Hlond, Prymas Polski, proponuje współpracę przy zakładaniu nowego zgromadzenia zakonnego dla duszpasterstwa emigracyjnego 

XII 1931-II 1932 – zwiedza wzorcowe ośrodki zakonne w Niemczech i Włoszech 

22 VIII 1932 – otrzymuje błogosławieństwo ks. kard. Augusta Hlonda, Założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, na rozpoczęcie nowego dzieła w Potulicach 

23 VIII 1932 – przybywa do Potulic – początek istnienia Towarzystwa Chrystusowego 

15 X 1932 – rozpoczyna nowicjat wraz z innymi nowicjuszami 

16 X 1933 – składa pierwsze śluby zakonne na ręce Założyciela ks. kard. Augusta  Hlonda, – zostaje mianowany Przełożonym Naczelnym Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach 

25 III 1935 – składa śluby wieczyste na ręce Założyciela kard. A. Hlonda 

XII 1936 – bierze udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Manili na Filipinach 

31 X 1937 – otwiera Dom Studiów Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu 

III 1938 – uczestniczy w Kongresie Polaków w Berlinie 

V 1938 – bierze udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie 

20 XI 1938 – wizytuje placówkę Towarzystwa w Estonii 

VI 1939 – uczestniczy w Kongresie Polaków w Nykobiny (Dania) 

VII 1939 – odwiedza polskie ośrodki duszpasterskie we Francji 

IX 1939 – jako Przełożony Naczelny zarządza ewakuację Domu Macierzystego w Potulicach 

IV 1940-1945 – przebywa w Generalnym Gubernatorstwie skąd kieruje życiem Towarzystwa, wizytuje większe skupiska chrystusowców studiujących prywatnie teologię, organizuje dla nich dni skupienia, rekolekcje, zajmuje się pracą duszpasterską i rekolekcyjną. Inspiruje udział Chrystusowców w organizowaniu duszpasterstwa dla wyjeżdżających na przymusowe roboty do Rzeszy oraz tam przebywających Polaków. 

26 V 1945 – przyjeżdża do Poznania 

21 VIII 1945 – Kardynał Założyciel powołuje Tymczasową Radę Naczelną i powtórnie mianuje ks. Ignacy Posadzy Przełożonym Naczelnym 

IX 1946 – otwiera Niższe Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu 

21 X 1948 – jest obecny w ostatnich chwilach życia Założyciela ks. kard. Augusta Hlonda 

IX 1949 – przenosi Niższe Seminarium Towarzystwa Chrystusowego z Poznania do Ziębic 

 X 1949 – otwiera Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu 

1951 – zwołuje I Kapitułę Generalną, na której zostaje wybrany przełożonym generalnym. Kapituła Generalna nadaje mu tytuł Wspłzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego. 

1957 – II Kapituła Generalna wybiera ponownie ks. Posadzego przełożonym generalnym 

1957 – wizytuje ośrodki polonijne we Francji, Niemczech i Włoszech 

1958 – zakłada Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla 

1963 – III Kapituła Generalna wybiera ponownie ks. Posadzego przełożonym generalnym. Do tej pory wysłał 42 księży do pracy wśród emigrantów polskich 

1964 – zostaje członkiem Komisji Episkopatu ds. duszpasterstwa polonijnego 

1968 – rezygnuje z funkcji przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej 

17 I 1984 – umiera w Puszczykowie koło Poznania