Na zaproszenie ks. Proboszcza Stanisława Kucharka w dniach 13 i 14 października Matka Ewa i s. Janina, wikaria, udały się z wizytą do Polaków na Bukowinie w Rumunii. Nasze siostry miały okazję gościć w miejscowościach Nowy Sołoniec i Pojana Mikuli, zamieszkanych głównie przez Polaków.

Na miejscu spotkały się z ogromną życzliwością, głęboką wiarą i umiłowaniem Ojczyzny. Nasi rodacy przybyli na Bukowinę ponad dwa wieki temu i po dziś dzień kultywują polską tradycję, język i zwyczaje. W Nowym Sołońcu, w którym znajduje się Dom Polski i polski kościół, Matka Ewa miała możliwość podczas każdej Mszy św. podzielić się posłannictwem naszego Zgromadzenia, którym jest charyzmat troski o polskich emigrantów, pozostawiony nam przez Założyciela, o. Ignacego Posadzego. Siostry podarowały dzieciom i młodzieży kolorowanki z historią Ojca i zapewniły o tym, że wspólnota misjonarek swoją codzienną modlitwą obejmuje wszystkich Polaków na emigracji.

Galeria zdjęć