W dniu 19 listopada w Oldham w Wielkiej Brytanii odbyły się obchody Święta Niepodległości, które rozpoczęły się Mszą świętą w St. Patrick Church o godz. 12.30. W obchodach wzięły udział siostry: Natalia, Dominika oraz siostry z Oldham: Agnieszka i Canisia. Eucharystia zapoczątkowana została procesją wraz z wniesieniem sztandaru.
 
Na rozpoczęcie Liturgii Eucharystycznej dzieci ubrane w stroje ludowe niosły w procesji dary ofiarne oraz godło narodowe. Na zakończenie odśpiewano hymn „Boże coś Polskę” i w uroczystej procesji wyprowadzono sztandar. 
 
Dalsza część uroczystości miała miejsce w ośrodku parafialnym, która zorganizowana została przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK) i Polską Szkołę Sobotnią. Uroczystość zgromadziła wielką ilość ludzi i sala wypełniła się po brzegi. Szczególnymi gośćmi tego spotkania byli: Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Manchester, p. Leszek Rowicki z Małżonką i ks. Proboszcz Marek Zygadło. Na początek tradycyjnie wniesiono sztandar, po czym Prezes SPK, p. Bohdan Kołakowski oficjalnie powitał wszystkich przybyłych na te obchody. Następnie rozpoczął się obiad, po czym nastąpiła część artystyczna, czyli tzw. Akademia, przygotowana przez Polską Szkołę Sobotnią w Oldham. W Akademię włączyły się dzieci z Blackburn, które zaangażowały się w występ taneczny. Po występie dzieci przemówienie wygłosił Konsul, który docenił wkład Parafii w kultywowanie tego święta narodowego i utrzymanie polskiej kultury na obczyźnie. Kolejnym punktem tego spotkania był zorganizowany przez polską szkołę konkurs na najlepsze prace dzieci o tematyce  niepodległościowej, w którym nagrodzono kilkoro z nich, zaś po nim nastąpiła loteria fantowa. Obchody zakończono odśpiewaniem Hymnu Narodowego i wyprowadzeniem sztandaru.