SONY DSC

Wprowadzenie o. Wojciecha Surówki OP do Liturgii Triduum Paschalnego

27 marca, w Wielką Środę, siostry misjonarki, jak i goście przybyli do kaplicy domu głównego, mieli okazję wysłuchać cennej konferencji o. Wojciecha Surówki OP na temat wydarzeń uobecnionych w Liturgii Triduum Paschalnego.

Odnosząc się do historii przedstawionej w Starym Testamencie, o. Wojciech przybliżył nam krok po kroku, jak wszystko to, co odnosiło się do Paschy Izraelitów, wypełniło się w Jezusie Chrystusie.

Zachęcamy do wysłuchania konferencji, by lepiej zrozumieć bogactwo liturgii mającej swe źródło w tradycji narodu wybranego i przez to bardziej otworzyć się na łaskę płynącą ze Śmierci i Zmartwychwstania Zbawiciela.    

Zdjęcia

Konferencja cz. 1 

Konferencja cz. 2

Możliwość komentowania została wyłączona.