Prymicjemo

Prymicyjna Msza św. Ks. Bohdana

23 maja, w święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana w kaplicy sióstr misjonarek w Poznaniu – Morasku swoją Mszę św. prymicyjną odprawiał ks. Bohdan Prysiazhnyi SChr. Wraz z ks. proboszczem Mateiem i ks. kapelanem Tomaszem, którzy koncelebrowali Eucharystię, otaczałyśmy siostrzaną modlitwą nowo wyświęconego prezbitera Towarzystwa Chrystusowego, który po raz pierwszy w swoim życiu przewodniczył Najświętszej Ofierze.

Czy chcecie być świętymi?

„Czy chcecie być świętymi?” – na bazie tego pytania ks. neoprezbiter zachęcał nas do odnalezienia postaci najważniejszych dla nas, należących do wspólnoty Kościoła. Za pierwszy wzór do naśladowania w świętości ks. Bohdan ukazywał samego Jezusa Chrystusa, który został nam dany w liturgii dnia. To Jezus, Najwyższy i Wieczny Kapłan „umiłował każdego, służył bliźniemu słowem i przykładem, modlił się za innych i był gotowy oddać życie za bliźniego.” Jesteśmy powołani, by być tak jak On.

W świętości możemy naśladować również Maryję, szczególnie bliską nam kobietom. Matka Zbawiciela, zawsze posłuszna Bogu, pociąga swoją postawą obecności przy Jezusie, wskazywania życiem na Niego i gotowością odpowiadania w każdej sytuacji Bogu TAK. Jako synowie i córki naszych zakonnych Założycieli zostaliśmy w końcu zaproszeni do naśladowania Czcigodnych Sług Bożych Kard. Augusta Hlonda i Ojca Ignacego Posadzego, którzy swoje gorliwe życie oddali na rzecz polskiej emigracji i Kościoła.

Nie wyście mnie wybrali, lecz Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili (J 15, 16)

„W nie wyście mnie wybrali, lecz Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili” (J 15,16). Modlimy się, by motto umieszczone na obrazku prymicyjnym ks. neoprezbitera wypełniło się w jego życiu. Niech Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan błogosławi ks. Bohdanowi w służbie Jezusowi i w przyjaźni z Nim, tak by jego powołanie kapłańskie i zakonne przynosiło jak najpiękniejsze i trwałe owoce.  

Więcej informacji o święceniach prezbiteratu ks. Bohdana i kapłanów z jego kursu oraz zdjęcia z uroczystości można znaleźć na stronie Towarzystwa Chrystusowego.

Możliwość komentowania została wyłączona.