AMPt

Akademia Małego Polaka z Janem Pawłem II i Jego świętymi Przyjaciółmi

W pierwszym tygodniu lipca w parafii katedralnej w Tarnowie odbyła się druga edycja Akademii Małego Polaka. Akademia powstała, aby dla dzieci młodzieży tworzyć środowisko „przebywania i oddychania” wartościami religijnymi i patriotycznymi. Jest też miejscem poznawania i promowania osoby św. Jana Pawła II i Jego nauczania.

W każdym dniu zajęcia Akademii rozpoczynały się przed katedrą, przy pomniku Jana Pawła II, gdzie poprzez modlitwę i śpiew, uczestnicy wzywali orędownictwa swojego Patrona. Codziennie była też wspólna Eucharystia, warsztaty, zabawy i różne konkurencje. Akademia spotykała się przy posiłkach, nie zabrakło więc również wspólnego grillowania.

Akademia miała formę półkolonii, w której zajęcia trwały od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 i zakończyła się sobotnim wyjazdem pielgrzymkowym dla dzieci i ich rodziców. W Akademii wzięło udział 23 dzieci, nad którymi opiekę sprawowały pracujące w parafii Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii: s. Małgorzata Michna i s. Daria Łysoniek oraz wspaniała ekipa animatorów – wolotariuszy. Była to 12 osobowa grupa młodzieży (głównie uczniowie s. Małgorzaty z  III LO oraz młodzież z parafii), która z wielkim zaangażowaniem służyła dzieciom w każdym kroku akademickich zajęć, zyskując sobie wielką sympatię uczestników. W czasie zajęć dzieci poprzez wspólną zabawę i warsztaty aktywizujące (plastyczne, muzyczne itp.) poznawały świętych związanych z ziemią tarnowską i Janem Pawłem II – patronem Akademii.

W poszczególne dni dzieci spotkały: św. Stanisława Biskupa, św. Kingę i św. Jadwigę, bł. Karolinę, bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego oraz Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. W piątek po mszy świętej w parafii katedralnej, uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia Akademii i pokazali przygotowane przez siebie przedstawienie o świętych patronach. 

W sobotę cała Akademia: organizatorzy, animatorzy oraz dzieci wraz z rodzicami (w sumie 63 osoby J), pielgrzymowała Krościenka i do Starego Sącza. W Krościenku uczestnicy Akademii przeżyli mszę świętą przy grobie Sługi Bożego o. F. Blachnickiego, zwiedzili centrum Oazy oraz wyruszyli na wędrówkę do groty św. Kingi przy ruinach zamku – na trasie do Trzech Koron. Następnie Akademia udała się do grobu św. Kingi w Starym Sączu, tam też dzieci miały możliwość spotkania się z siostrami klaryskami. Pielgrzymowanie zakończyło się spotkaniem przy Ołtarzu Papieskim i wspólnym posiłkiem przy grillu. Wszystkim dziękujemy za piękny czas i do spotkania za rok w Akademii!  

Możliwość komentowania została wyłączona.