Pielgrzymkak

Pielgrzymka Polonii do Kevelaer

W pierwszą sobotę maja odbyła się pielgrzymka Polaków do Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Kevelaer. Do sanktuarium przybyli pielgrzymi prawie z każdego zakątka Niemiec. Nasi rodacy przyjechali ze swoimi duszpasterzami i siostrami z wielu Polskich Misji Katolickich.

Do Kevelaer przybył także prowincjał Księży Chrystusowców ks. Bogdan Renusz. W tym roku w pielgrzymce ponownie wzięły udział Siostry Misjonarki z Domu Głównego w Morasku, by swoim śpiewem i obecnością ubogacić liturgię, jak również przez koncert pieśni Maryjnych podprowadzić wiernych do głębszego uczestnictwa w nabożeństwie majowym. Modlitwa różańcowa przy kaplicy Łaski, gdzie znajduje się cudowny obrazek Matki Bożej, była rozpoczynającą całe wspólne pielgrzymowanie.

Centralny punkt stanowiła Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa seniora Henryka Tomasika z diecezji radomskiej. W homilii ks. Biskup podkreślił ogromną rolę i zatroskanie Matki Bożej o naród Polski w różnych wydarzeniach historii. Następnie homileta zaznaczył, że „w tych różnorakich wydarzeniach staraliśmy się naśladować św. Jana: «Uczeń wziął ją do siebie», co dokonywało się i dokonuje poprzez «pielęgnowanie i odprawianie nabożeństw majowych, październikowych, pięknych uroczystości maryjnych»”. Dalej mówił, że „jest jedynie jeden ważny moment decydujący, czy nasza pobożność maryjna jest naprawdę miła Panu Bogu. Jedno jedyne kryterium – gdy spełniamy jedyne życzenie Matki Bożej «Czyńcie to, co On, mój Syn wam powie»”.

Jest jedynie jeden ważny moment decydujący, czy nasza pobożność maryjna jest naprawdę miła Panu Bogu. Jedno jedyne kryterium – gdy spełniamy jedyne życzenie Matki Bożej «Czyńcie to, co On, mój Syn wam powie»

Ksiądz Biskup przypomniał, że Chrystus mówi przez Ewangelię, przez nauczanie Kościoła, a także przez różne wydarzenia. Na naszej drodze pełnej pytań, bolesnych rozczarowań, niepokojów, przyłącza się „boski Wędrowiec” i nam towarzyszy.  Podkreślił, że w każdym z nas kryje się pragnienie, by zawołać, jak ci uczniowie idący do Emaus „Panie, pozostań z nami”.

Gospodarzem pielgrzymki była PMK Kleve z ks. Marcinem Dereszkeiwiczem TChr i s. Justyną Chomką MChR, pomocą w  organizacji towarzyszyła s. Bożena Sienkiewicz MChR. Hasło pielgrzymowania do sanktuarium w Kevelaer w roku 2024-2025 brzmi: „Geh mit uns” – „Idź z nami”.  Bardzo podniosłej atmosferze radości dodał wdzięczny śpiew scholki dziecięcej z PMK Kleve prowadzonej przez s. Justynę.

Fot. Krystyna Steinhof

Możliwość komentowania została wyłączona.